Ўқиш
Якка тартибдаги тадбиркор ва юридик шахс.
Масъулияти чекланган жамият ва хусусий корхона.
Устав капитали. Ким мулкдор.
Операцион, инвестицион, молиявий фаолият.
Тушум ва пул кирими.
Тушум прогнози.
Талабнинг мавсумийлиги.
Айланма активлар.
Доимий ва ўзгарувчан харажатлар.
Йиллик прогноз.
Тушум ошганда ва камайганда доимий харажатлар улушининг ўзгариши.
Қандай ҳисобланади.
EBITDA.
Қўшимча сотувлар.
Инвестициялар.
Инвестицион харажатлар.
Амортизация.
Молиявий харажатлар.
Дебиторлик қарзи.
Кредиторлик қарзи.
Товар-моддий захиралар.
Пул қаерда яширилган.
Кирим ва чиқимлар.
Пул оқимлари таркиби.
Cash Flow. Касса узилиши.
Касса узилишини бартараф этиш.
Баланс - бу…. Активлар ва пассивлар.
Хусусий капитал.
Мажбурият.
Баланс тенгламаси.
Бошланғич баланс.
Баланс прогнози.
Фойдага таъсир қилувчи хўжалик операциялари.
Баланс қандай ўқилади.
Бизнесни ривожлантириш вариантларини
ишлаб чиқишда молиявий моделдан фойдаланиш.
Зиёнсизлик нуқтаси - натурал бирликларда ва пул ифодасида.
Зиёнсизлик нуқтаси графиги.
Такрорлаймиз: тушум; операцион харажатлар;
EBITDA, соф фойда;
пул оқимлари прогнози;
баланс прогнози; учта сценарий, зиёнсизлик нуқтаси.